Hem

         Böcker

      Författare

          Press

           Köp

         Kontakt

    Om Förlaget

Sagt om Fritt fall: Claes Arvidsson har under lång tid kritiserat svensk försvarspolitik för att alltför snabbt rusta ned landets försvarsförmåga. Han insåg tidigt faran och har drivit en konsekvent och logisk argumentation mot en alltför stor förhoppning om avspänning och fredlig utveckling. Nu är osäkerheten större än någonsin i vår tid och Sverige dåligt rustat. Mer eftertänksamhet hade gjort nytta och Arvidsson ger oss vägledning. Stefan Ring, generalsekreterare i Allmänna Försvarsföreningen 2009-2016. Sveriges försvar stöps regelbundet om. Orsakerna har varit oron för kommande krig eller trötthet efter tidigare; ekonomi eller nya behov och idéer. Argumenten tenderar dock att förblekna trots att de cykliskt återkommer. Claes Arvidsson visar här på tretton års debatt. Läsaren kan dra andra slutsatser än författaren, men en sak står klar – önsketänkande är den farligaste inre fienden för vår säkerhet. Erik Lagersten, tidigare informationsdirektör vid Försvarsmakten. Claes Arvidsson skildrar på ett tänkvärt sätt skiftet i svensk försvars- och säkerhetspolitik från millennieskiftet till idag. Från den strategiska timeoutens kulmen till det uppvaknande som nu sker, åtminstone mentalt. Arvidsson är en orädd och initierad skribent som uthålligt slagit ned på missgreppen med svenskt försvar. Utan honom hade saker varit värre än de är. Allan Widman, ordförande (L) i Riksdagens försvarsutskott.