Hem

         Böcker

      Författare

          Press

           Köp

         Kontakt

    Om Förlaget

Ska Sverige ha ett starkt nationellt försvar? Bli medlem i Nato? Det är två konfliktladdade frågor i svensk politik som granskas närgånget i boken Fritt fall: Nedslag i debatten om försvar och säkerhet i Sverige. Fritt fall är en kritisk analys av svensk försvars- och säkerhetspolitik under mer än ett decennium. Tidsresan inleds med utvecklingen i Putins Ryssland och fortsätter med försvarspolitiken under Persson, Reinfeldt och Löfven. Sedan sätts fokus på dilemman i svensk säkerhetspolitik. Den avslutas med en diskussion om Sveriges nationella intressen. Artikelsamlingen Fritt fall är både ett tidsdokument och ett inlägg i den aktuella debatten om försvar och säkerhet i Sverige. Ur förordet "Det viktigaste med Arvidssons artiklar är att de påminner oss om att hur ljus världen än ser ut, hur välfungerande våra institutionella samarbeten än är och hur snälla vi än säger att vi ska vara mot varandra så är det alltid klokt för en stat att hålla sig med polis och militär som på ett trovärdigt sätt kan ge medborgarna, och ytterst vårt demokratiska styrelseskick, ett trovärdigt skydd från inre och yttre hot." Professor Magnus Petersson vid Institutt for forsvarsstudier.