EN GRANSKARE UTAN NÅD Boken är systematiskt uppbyggd kring ett antal teman: Rysslands mörkare framtoning, försvarspolitikens utveckling och Sveriges tämligen egenartade förhållande till Nato. Det korta artiklarna skulle kunna läsas som tidsdokument, men de ger därtill tämligen hårdhänta besked om vad som kunde ha rättats till tidigare och ger på så sätt en fingervisning om vilka behov vi står inför… I tanke och stil märks spänsten och, frestas man att säga, ilskan. Olof Santesson i Kungliga Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift. TWITTER 3 AUGUSTI 2017 Har läst @ClaesArvidsson1, vars texter i koncentrat ger intressant perspektiv på åren som gått. Annika Nordgren Christensen  KOLLEKTIVT HAVERI I EN SAMLING ÖGONBLICK Journalistik har ofta kort hållbarhet men kan, när den är som bäst, ge en stark känsla för stämningar och tankar i vissa givna ögonblick. Claes Arvidssons journalistik, samlad i boken Fritt fall: Nedslag i debatten om försvar och säkerhet i Sverige (Penna till papper bokförlag), är av detta slag. Arvidsson har som ledarskribent i Svenska Dagbladet mer ihärdigt än de flesta påtalat försvarspolitikens brister. Daniel Braw i Barometern
UPPVAKNANDETS TID I min bok Fritt fall – Nedslag i debatten om försvar och säkerhet i Sverige radar jag upp exempel på exempel på taktikiserande, godtrogenhet och förhoppningsfullhet under mer än ett decennium. Det summerar till ett kollektivt politiskt misslyckande på ett av statens kärnområden. Slutsatsen understryks genom att utvecklingen i Putinland utgör relief till hur Sveriges försvars- och säkerhetspolitik formades. Kunskap under vägen från en ljus riskbild till en allvarlig hotbild saknades inte, bara viljan att ta in den. Mest flagrant är det ryska kriget mot Georgien 2008. Folkpartiet var ensamt om att reagera vilja lägga om kursen i försvarspolitiken från ensidigt fokus på långt-bort-stan till att också satsa på det nationella försvaret. Claes Arvidsson i Försvarsutbildaren GENOMLYS SÄKERHETS- OCH FÖRSVARSPOLITIKENS MISSLYCKANDE Framför allt behövs en genomlysning av misslyckandets anatomi för att vaska fram de faktorer och processer som bidrog till att det politiska systemet inte reagerade. I stället följde man den gamla kartan i en ny terräng. En sådan analys handlar om historieskrivning, förståelsen av försvarspolitiken som politikområde och inte minst viktigt om lärande. Det gäller också att se framåt. Kunskap, debatt och lärande skulle vinna på ökad offentlighet kring försvar och säkerhet. Claes Arvidsson i Kungliga Krigsvetenskapsakademiens blogg Försvar och säkerhet DOKUMENTATION AV ETT FÖRSAKAT FÖRSVAR I boken Fritt fall: Nedslag i debatten om försvar och säkerhet i Sverige följer jag skeendet under mer än ett decennium. Artikelsamlingen är ett samtidsdokument med hågkomster från en tid när Socialdemokraternas försvarspolitik bestod i att lägga ned det mesta utom värnplikten, och lågpunkter som ordföranden i Försvarsberedningen Cecilia Widegrens tweet från oktober 2012: samtal m ryska försvar- o utrikesministrar fts. ; tydligt språk. R drar sig öster ut. Europa säkrare än på länge. Claes Arvidsson i Svenska Dagbladet ETT KOLLEKTIVT MISSLYCKANDE Med ”Fritt fall” påminns läsaren om att en enskild skribent faktiskt kan göra skillnad genom att uthålligt och initierat skriva om ett ämne över lång tid. Förhoppningsvis kommer boken att läsas av både opinionsbildare och beslutsfattare, även om den sannolikt innebär smärtsam läsning för många. Ju fler som får insikt i vilka misstag som begicks, desto mindre blir risken för att gamla synder upprepas. I framtiden borde frasen ”vi har varit naiva” vara omöjlig för varje seriös beslutsfattare att använda i försvarsdebatten. Ur det perspektivet ger Arvidsson ett lika välkommet som förhoppningsvis viktigt bidrag. Erik Thyselius i SvD:s gästblogg Säkerhetsrådet