Home

frågor till förlaget

Olof Palme – Med verkligheten som fiende

Olof  Palme var sin tids dominerande politiker i Sverige. Socialdemokratisk partiledare, svensk statsminister, internationell statsman. Alltid kontroversiell.


I dag har Olof Palme fått förnyad aktualitet. I svensk utrikespolitik, och i den inrikespolitiska diskussionen i länder som Storbritannien. I denna kondenserade andra utgåva ges inblick i hans politiska stil, idévärldoch praxis. Hur var han som politiker? Och hur var politiken?

Penna till papper Copyright @ All Rights Reserved.