Olof Palme

olof palme -

med verkligheten som fiende

beställ boken

Olof Palme – Med verkligheten som fiende kan beställas från Bokus eller Adlibris. Recensions-exemplar kan beställas Penna till papper bokförlag. 

Sagt om OLOF PALME – MED VERKLIGHETEN SOM FIENDE

Det är bra för den politiska – inte minst den säkerhetspolitiska – diskussionen att Claes Arvidsson nu utger en förkortad version av sin biografi om Olof Palme, som först utkom 2007. Den förkortade nyutgåvan bidrar både till kontextförståelse för dagens politik, och påminner oss om den avgrund som råder mellan då och nu i den politiska diskussionen.

 

Det är slående att påminnas om Palmes argument om förträffligheten av den svenska ”blandekonomin” (”den tredje vägen”), den naturliga statliga styrningen av det privata näringslivet, och vurmandet för allehanda socialistiska diktaturer – argument som i dag vore politiskt omöjliga att framföra.

 

Å andra sidan är Löfven-regeringens utrikespolitik, med sin starka betoning av nord–syd-frågor, svensk alliansfrihet, nedrustning (kärnvapenförbud), Israel–Palestina-frågan och i viss mån en moraliserande retorik (”feministisk utrikespolitik”), helt uppenbart starkt kopplad till Palmes och hans lärjungars utrikespolitiska program.

 

Arvidssons biografi ger därmed även kontextförståelse för dagens utrikes- och säkerhetspolitik, en politik som annars kunnat framstå som märklig. 

 

Magnus Petersson

Professor i modern historia