Fritt fall

Ska Sverige ha ett starkt nationellt försvar? Bli medlem i Nato? Det är två konfliktladdade frågor i svensk politik som granskas närgånget i boken Fritt fall: Nedslag i debatten om försvar och säkerhet i Sverige.


Fritt fall är en kritisk analys av svensk försvars- och säkerhetspoltik under mer än ett decennium. Tidsresan inleds med utvecklingen i Putins Ryssland och fortsätter med försvarspolitiken under Persson, Reinfeldt och Löfven. Sedan sätts fokus på dilemman i svensk säkerhetspolitik. Den avslutas med en diskussion om Sveriges nationalla interessen. 


Artikelsamlingen Fritt fall är både ett tidsdokument och ett inlägg i den aktuella debatten om försvar och säkerhet i Sverige. 

sagt om

fritt fall - Nedslag i debatten om försvar och säkerhet i Sverige

Claes Arvidsson har under lång tid kritiserat svensk försvarspolitik för att alltför snabbt rusta ned landets försvarsförmåga. Han insåg tidigt faran och har drivit en konsekvent och logisk argumentation mot en alltför stor förhoppning om avspänning och fredlig utveckling. Nu är osäkerheten större än någonsin i vår tid och Sverige dårligt rustat. Mer eftertänksamhet hade gjort nytta och Arvidsson ger oss vägledning.


Stefan Ring, generalsekreterare

Allmänna Försvarföreningen 2009-2016


Claes Arvidsson skildrar på ett tänkvärt sätt skiftet i svensk försvars- och sälerhetspolitik från milennieskiftet till i dag. Från den strategiska timeoutens kulmen till det uppvaknande som nu sker,åtminstone mentalt. Arvidsson är en orädd och initierat skribent som uthålligt slagit ned på missgreppen med svenskt försvar. Utan honom hade saker varit värre än de är. 


Allan Widman,

försvarspolitisk talesperson (L)Sveriges försvar stöps regelbundet om. Orsakerna har varit oron för kommande krig eller trötthet efter tidigare, ekonomi eller nya behov och idéer. Argumenten tenderar dock att förblekna trots att de cykliskt återkommer. Claes Arvidsson visar här på tretton års debatt. Läsaren kan dra andra slutsatser än forfattaren, men en sak står klar - önsketänkande är den farligaste inre fienden för vår säkerhet. 


Erik Lagersten,

tidigare informationsdirektör vid Försvarsmakten

recensioner och kommentarerEn granskare utan nåd

Boken är systematisk uppbyggd kring ett antal teman: Rysslands mörkare framtoning, försvarspolitikens utveckling och Sveriges tämligen egenartade agerande i förhållande till NATO. De korta artiklarna skulle kunna läsas som tidsdokument, men de ger därtill tämligen hårdhändta besked om vad som kunde ha rättats till tidigare och ger på så sätt en fingervisning omvilka behov vi står inför ...

I tanke och stil märks spänsten och, frestas man säga, ilskan.

Olof Santesson i Kungliga Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, nr 3 2017.

Ett kollektivt misslyckande


Med "Fritt fall" påminns läsaren om att en enskild skribent faktisk kan göra skillnad genom att uthålligt och initierat skriva om ett ämne över lång tid. Förhåppningsvis kommer boken läsas av både opinionsbildare och beslutsfattare, även om det sannolikt innebär smärtsam läsning för många. Ju fler som får insikt i vilka misstag som begicks, desto mindre blir risken för att gamla synder upprepas. 


I framtiden borde frasen "vi har varit naiva" vara omöjlig för varje seriös beslutsfattare att använda i försvarsdebatten. Ur det perspektivet ger Arvidsson ett lika välkommet som förhoppningsvis viktigt bidrag.


Erik Thyselius i SvD:s gästblogg Säkerhetsrådet.

Kollektivt haveri i en samling ögonblick

Journalistik har ofta kort hållbarhet men kan, när den är som bäst, ge en stark känsla för stämningar och tankar i vissa givna ögonblick. Claes Arvidssons journalistik, samlad i boken Fritt fall: Nedslag i debatten om försvar och säkerhet i Sverige är av detta slag. Arvidsson har som ledarskribent i Svenska Dagbladet mer ihärdigt än de flesta påtalat försvarspolitikens brister.

Daniel Braw i Barometern

Har läst @ClaesArvidsson1, vars texter i koncentrat ger interessant perspektiv på åren som gått.

Annika Nordgren Christensen, Twitter 3 augusti 2017